محصولات ما

اتصالات فلنچ دار آب

اتصالات فلنچ دار آب

دریچه چدنی کنتور ریفو

دریچه چدنی کنتور ریفو

دریچه چدنی منحول ریفو

دریچه چدنی منحول ریفو

صفحه چدنی تنور نانوایی ریفو

صفحه چدنی تنور نانوایی ریفو


http://rifon.ir/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8/

http://rifon.ir/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8/

گردوالف چدنی ریفو

گردوالف چدنی ریفو

A

کفشور سه تکه چدنی ریفو

کفشور سه تکه چدنی ریفو

کفشور دو تکه چدنی ریفو

کفشور دو تکه چدنی ریفو

A
A
محصولات کارخانه ریخته گری فولاد نقش جهان

۱-کفشور چدنی ، دریچه چدنی منهول ، دریچه کنتور ، گردوالف ، ... ۲-سنگ چدنی تنور نانوایی ۳- ریخته گری کلیه سفارسات قطعات چدنی وداکتیل ۴-اتصالات فلنچ دار چدنی آب.